TEGURAN SATU MENIT

 • 2
Teguran Satu Menit (TSM) adalah salah satu dari 3 kaedah efektif dalam mendisiplinkan anak-anak menurut buku The One Minute Father (OMF) tulisan Spencer Johnson, M.D. Sebagai salah seorang warden di asrama MTNP, saya ingin mencuba untuk menggunakan cara ini dalam mendisiplikan pelajar-pelajar saya.

Bagi mengukuhkan kefahaman dan tindakan saya dalam menerapkan cara ini, maka saya merasa perlu menuliskannya di dalam blog ini. :)

TSM bisa berhasil dengan baik jika:
 1. Saya mengatakan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar saya bahwa saya akan menegur mereka jika mereka melakukan kesalahan.
 2. Saya perlu menegur mereka sesegera mungkin.
 3. Saya sebutkan secara spesifik apa yang telah mereka lakukan.
 4. Saya katakan kepada mereka dengan tegas apa yang saya rasakan akibat perbuatan mereka tersebut.
 5. saya akan diam selama beberap detik yang tak menyenangkan dan terasa panjang-supaya mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan.
 6. Kemudian saya akan menenangkan diri lalu menyentuh mereka dengan cara yang membuat mereka merasa bahwa saya berada di pihak mereka.
 7. Saya mengingatkan mereka bahwa meskipun tindakan yang mereka lakukan adalah tidak baik, namun menurut mereka adalah anak yang baik.
 8. Saya katakan kepada mereka, "Saya menegur karena sayang". Dan saya tepuk pundak mereka. Ketika TSM berakhir maka semuanya selesai. Saya tidak akan menyebutkan lagi kesalahan itu di kemudian hari.
 9. Kemudian saya akan mendengar apapun yang ingin mereka katakan kepada saya.
 10. Saya sadar, meski[un hanya memerlukan satu menit untuk melakukan TSM kepada mereka dengan rasa sayang, keuntungan yang saya terima akan berlangsung seumur hidup.

Pada masa yang akan datang insya Allah saya akan turut berkongsi tentang kaedah Pujian Satu Menit dan Tujuan Satu Menit. :)

KAUM YAHUDI DI MADINAH

 • 0
Sekurang-kurangnya ada 2 hal penting yang boleh saya ambil dari riwayat hidup salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman al-Farisi R.A. Yang pertama adalah tentang strategi dalam perang Khandaq. Dan yang kedua adalah tentang kewujudan kaum yahudi di Yatsrib (kini dikenali dengan Madinah)

Sebelum memeluk Islam, Salman al-Farisi R.A. adalah seorang ahli kitab (nasrani). Ia mempelajari agama tersebut dari seorang ahli kitab yang juga ketua gereja yang soleh. Sebelum gurunya itu meninggal, ia sempat berpesan kepada Salman bahawa tidak lama lagi akan diutuskan seorang rasul di kawasan yang berbatu dan banyak pohon kurma. Ciri-ciri rasul itu adalah ia [1] boleh menerima hadiah tetapi [2] tidak dibenarkan mengambil sedekah dan [3] terdapat khatm nubuwwah (tanda kenabian) di pundaknya.
Setelah itu Salman mengambil keputusan untuk mencari tempat yang dimaksudkan gurunya itu. Tahukah Anda ke mana Salman pergi? Ia pergi ke Yatsrib.

Kita telahpun mengetahui bahawa selain suku Aus dan Khazraj, kaum yahudi adalah di antara golongan yang menetap di Yatsrib. Saya merasa bukanlah suatu kebetulan (there is no accident-quote from Kungfu Panda) pada ketika itu kaum yahudi yang juga ahli kitab telah lama menetap di sana. Di Madinah dan sekitarnya ada yahudi dari Bani Nadhir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa'.

Adakah kewujudan ahli kitab di sana sama seperti Salman, menanti kehadiran seorang utusan Allah sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka?

Jawapannya boleh jadi ya. Mereka ke sana kerana meyakini apa yang disampaikan di dalam kitab mereka.

Orang-orang yang Kami berikan kitab (ahli kitab) mengenalnya (Rasulullah SAW) sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri... (Surah al-Baqarah: 146)

Dalam kitab tafsir diriwayatkan bahawa Ibnu Salam, salah seorang sahabat R.A. yang sebelumnya juga adalah seorang ahli kitab mengatakan, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku segera mengenalinya sebagaimana aku mengenal anakku sendiri bahkan aku lebih mengenal Muhammad SAW."

Di antara pengajaran yang boleh diambil dari kisah di atas:
 • Ahli kitab (nasrani dan yahudi) sebenarnya telah lama menantikan kehadiran utusan Allah sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab mereka.
 • Mereka tahu dan meyakini apa yang disampaikan oleh Allah melalui utusan-utusan-Nya. Bahkan mereka turut meyakini apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Untuk melihat salah satu buktinya, klik di [sini].
 • Kerana meyakini apa yang disampaikan oleh utusan Allah, mereka cuba mengambil tindakan yang sepatutnya. Sedangkan umat Islam masih ramai yang tak pandai mengaji, memahami, apatah lagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran.

ORANG ALIM

 • 1
Dari segi bahasa, alim itu bermakna orang yang memliki ilmu. Di dalam masyarakat kita orang alim lebih dikenali sebagai orang yang memiliki banyak ilmu agama. Dan biasanya semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak pula amalnya.

Imam Nawawi di dalam kita al-Tibyan menulis bahawa 'Ali Bin Abi Talib mengatakan orang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan bersesuaian ilmunya dengan amalnya.

Namun sebagai seorang manusia mungkin seseorang masih belum mampu mengamalkan ilmunya. Meskipun demikian, setidaknya setiap eorang perlu berusaha sedaya upaya agar mampu mengamalkan ilmunya, bukan malah beramal menyalahi ilmunya.

Kenapa saya mengatakan demikian? Ini kerana terkadang kita mendapati ada di kalangan orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Sebagai contoh, berapa ramai profesor atau doktor dalam bidang pengajian Islam yang boleh kita jumpai solat berjamaah di masjid kampus? Walaupun di kampus khas pendidikan Islam. Tentu kita tidak layak mempertikaikan ilmu mereka. Tapi perkara ini (orang alim meninggalkan solat berjamaah) tidak patut berlaku. Ini baru dari sudut solat berjamaah, belum hal-hal lainnya lagi.

Orang Alim Takut Kepada Allah SWT
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba-Nya adalah ulama. (Surah Fatir: 28)

Ulama adalah bentuk jama' dari kata alim. Bermakna orang alim adalah orang takut kepada Allah SWT. Dalam hal ini tidak semestinya ilmu yang menjadi ukuran bahawa seseorang itu alim atau tidak. Tidak pula umur yang menentukannya. Tapi orang alim adalah orang yang sangat besarrasa takutnya kepada Allah SWT.

Dalam hal ini, pelajar mungkin lebih alim dari seorang profesor atau doktor, murid lebih alim dari ustaz/ustazah.

Mungkin ilmu kita memang tidak banyak tapi kita boleh menjadi seorang yang alim dengan takut kepada Allah SWT dan mengamalkan ilmu kita.

iman + ilmu + amal = alim

Wallahu ta'ala a'lam