BERSEDEKAH TAPI MENGHARAPKAN BALASAN?

  • 0
Sedekah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Meminta kepada Allah supaya menunaikan hajat juga merupakan ibadah yang disebut juga dengan doa. Keduanya adalah amal yang dituntut oleh Islam dalam semua keadaan. Apakah pada waktu susah atau senang, pada waktu miskin atau kaya.

Namun jika kedua amal ini dihimpunkan menjadi satu (bersedekah kemudian meminta kepada Allah supaya membalas sedekah tersebut dengan menunaikan hajat), sebagian orang menganggapnya salah. Alasannya karena suatu ibadah yang mengharapkan balasan dianggap tidak ikhlas. Benarkah demikian? Jawabannya bisa ya atau tidak. Ya, tidak ikhlas jika mengharap balasan dari makhluk. Tetapi tidak jika mengharap balasan dari Khaliq. Karena Allah SWT sendiri telah berfirman, "Mintalah kepada-Ku, aku akan menunaikannya"

Untuk lebih jelas, izinkan saya menerangkannya dengan beberapa tanya jawab seperti berikut:

(-) Bolehkah seseorang yang malas beribadah, misalnya tidak solat tetapi meminta sesuatu kepada Allah?
(+) Tentu saja boleh. Siapa saja boleh berdoa kepada Allah SWT.

(-) Bolehkah seseorang yang beribadah meminta sesuatu kepada Allah?
(+) Jika orang yang tidak beribadah kepada-Nya saja boleh meminta, apa lagi orang yang taat beribadah.

(-) Bolehkah seseorang yang melakukan suatu ketaatan kepada Allah kemudian dia bertawasul kepada Allah dengan amalnya tersebut supaya menunaikan hajatnya?
(+) Sekali lagi jawabannya adalah boleh berdasasarkan dalil hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah gua kemudian mereka bertawasul dengan amalan mereka masing-masing supaya mereka dapat keluar dari gua tersebut.

Jadi jika seseorang bersedekah tanpa mengharapkan balasan, ini merupakan sikap yang sangat mulia. Namun jika ada seseorang bersedekah dan kemudian meminta kepada Allah supaya membalas sedekah tersebut dengan menunaikan hajatnya, maka itu juga tidak salah. Malah sebenarnya dia telah melakukan dua ibadah, ibadah sedekah dan doa.

Wallahu ta'ala a'lam.


Catatan:

Berdasarkan pengalaman, saya pernah menggunakan cara di atas. Alhamdulillah! Allah SWT berkenan menunaikan hajat saya tersebut. Di antara pengalaman tersebut pernah saya ceritakan di [sini].

No comments:

Post a Comment