KELEBIHAN ORANG KAYA YANG BERTAKWA

  • 0
Orang-orang fakir Muhajirin mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, “Orang-orang kaya mendapatkan darjat yang tinggi dan nikmat yang kekal; Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka memiliki kelebihan harta. Mereka boleh menunaikan haji, umrah, jihad dan juga bersedekah (manakala kami kekurangan harta).” 

Maka Baginda bersabda, “Adakah kamu sekalian mahu sekiranya aku ajarkan sesuatu yang dengannya kalian akan dapat menyaingi mereka yang telah mendahului kalian. Dan dengannya juga kalian akan dapat mendahului orang-orang yang datang sesudah kalian. Dan tidak akan ada seorang pun yang lebih baik daripada kalian kecuali jika dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan?” 

Mereka menjawab, “Sudah tentu, wahai Rasulullah.” 

Baginda berkata, “Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setelah selesai setiap solat sebanyak 33 kali.”

Setelah beberapa lama, orang-orang fakir Muhajirin itu datang kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Saudara-saudara kami yang kaya telah mendengar dan mengetahui apa yang kami lakukan, lalu mereka telah melakukan perkara yang sama.” 

Maka Rasulullah SAW berkata, “Itu adalah kelebihan yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang Dia kehendaki.”

[Direkodkan oleh Imam Muslim]

Sumber: Kitab Riyadh al-Solihin, hadis ke-1426

No comments:

Post a Comment