HARGA RUMAH: BERPATUTAN, MURAH ATAU MAHAL?

  • 0
Bagaimana hendak mengetahui apakah harga rumah yang hendak dibeli berpatutan, lebih murah berbanding harga pasaran ataupun lebih mahal? Perkara ini adalah antara perkara penting yang perlu dikaji dan dipelajari sebelum memutuskan handak menandatangani sesebuah perjanjian jual beli (SPA) rumah. 
Saya dan suri membeli rumah ini menggunakan pembiayaan daripada Bahagian Pinjaman Perumahan (BPP) Kementeria Kewangan Malaysia. Oleh itu, penilaian bagi rumah ini juga dibuat oleh pihak kerajaan iaitu Jabatan Penilaian. Malangnya hasil penilaian oleh Jabatan Penilaian bagi rumah ini kurang RM30k daripada harga yang ditetapkan oleh penjual. Maka pembiayaan daripada BPP hanya sebanyak 90% daripada hasil penilaian Jabatan Penilaian. Kami terpaksa mencari sumber kewangan tambahan bagi menutup jurang perbezaan yang agak 'dalam' ini. Hu hu hu...

Adakah [1] rumah yang kami beli lebih mahal daripada harga pasaran ataupun [2] penilaian yang dibuat oleh jabatan Penilaian yang lebih murah berbanding harga pasaran? Saya fikir kedua-duanya. [1] Saya pernah bertanya kepada kakak abang ipar saya yang pernah bekerja dengan pemaju rumah ini, iaitu BBN Developer Sdn Bhd, bahawa harga bagi unit yang saya beli dijual oleh pemaju pada harga RM19xk. Namun saya tidak pasti rumah ini dibina pada akhir alaf 20 ataupun awal alaf 21. [2] Ada juga seorang rakan pelabur hartanah pernah memberi komentar bahawa penilaian oleh Jabatan Penilaian agak rendah disebabkan rekod mereka agak lambat dikemaskini. Sekiranya menggunakan pembiayaan daripada bank, biasanya CIMB Bank adalah antara bank yang memberikan penilaian yang agak tinggi berbanding bank-bank yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.

Sebelum kami beli, rumah ini pernah disewakan dengan kadar sewa RM950/bulan. Sekiranya rumah ini kami beli dengan harga yang telah disepakati dan disewakan pada kadar RM1000/bulan, kami perlu menambah dalam lingkungan RM200/bulan bagi membayar gadai janji rumah ini. Daripada segi pelaburan dan pengurusan kewangan ini adalah suatu pantang yang sepatutnya perlu dijauhi. Walau bagaimanapun, kadar sewa akan naik dari semasa ke semasa, manakala bayaran gadai janji adalah tetap. :)

Dalam pelaburan hartanah mazhab sewa, biasanya rumah bertanah (landed) bukanlah pilihan yang baik memandangkan sukar mendapatkan rumah bertanah yang boleh memberi aliran tunai positif (aliran wang masuk > aliran wang keluar), bahkan break even (aliran wang masuk = aliran wang keluar) sekalipun.

Walaupun begitu saya tetap membeli rumah ini kerana saya percaya (bukannya sekadar berharap) dengan analsia yang saya buat bahawa dalam masa tidak sampai 5 tahun kemudian, sekiranya disewakan rumah ini boleh memberikan aliran tunai positif. 

Saya bukannya berharap, kerana berharap bukanlah strategi yang menguntungkan dalam apa jua pelaburan. :D Saya percaya disebabkan tanda-tanda ke arah itu nampak begitu jelas di mata saya. Cukuplah saya katakan [1] ada dua (bukannya satu) restoran McDonald, [2] ada pasaraya Giant dan Tesco serta [3] sedang dibina sebuah universiti swasta kesemuanya dalam lingkungan 2-5km sahaja daripada rumah ini. :) Wallahu ta'ala a'lam.

No comments:

Post a Comment