ADA APA DENGAN JIHAD?

  • 0
Apakah Anda terkesan negatif dengan perkataan jihad? Atau anda alergi dengan perkataan qital? Atau mungkin anda merasa sensitif dgn perkataan 'amaliyah istisyhadiyah? Jika jawaban anda adalah ya, maka musuh-musuh Islam telah berhasil memomokkan ibadah jihad ini ke dalam pikiran anda.

Hari ini, orang-orang kafir berusaha menghapuskan syiar jihad dengan berbagai cara. Memberikan label kepadanya dengan terorisme, menjuluki para pelakunya sebagai teroris, ekstremis, fundamentalis, radikalis dan lain-lain. Ditambah lagi, pengikut-pengikut mereka dari umat Islam, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yaitu dari golongan orang-orang munafik yang ikut membantu dengan membuat kabur makna jihad yang sebenarnya, memburuk-burukkannya dan menghalangi jihad dengan cara-cara yang diajarkan oleh syaitan.
  • Ada yang mengatakan jihad di dalam Islam hanya bersifat membela diri (defensif), tidak ada jihad ofensif.
  • Ada juga yang mengatakan bahwa jihad hanya disyariatkan untuk membebaskan negeri yang terjajah.
  • Ada juga yang mengatakan jihad hanya menjadi wajib apabila ada perintah dari penguasa, padahal sebagian penguasa muslim adalah boneka yahudi dan nasrani.
  • Pernah juga ada yang mengatakan bahwa jihad telah selesai sejak wafatnya Rasulullah SAW.
  • Atau jihad sudah tidak relevan untuk zaman sekarang.
  • Atau jihad melawan/menahan hawa nafsu (di antaranya dengan berpuasa) itu dianggap jihad akbar, sedangkan qital yang mengorbankan harta, nyawa bahkan segala-galanya hanya jihad asghar.
Wa al-'Iyadzu billah! Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan ini. Sesungguhnya kematian tidak datang lebih awal dengan berjihad dan kematian tidak bisa dihindari dengan meninggalkan jihad.

Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk berjihad dan mati syahid di jalan-Mu! Amin!

No comments:

Post a Comment