PESAN IMAM HASAN AL-BANNA KEPADA KADER DAKWAH

  • 0
Ketahuilah, agama hanya akan dapat dirasakan oleh orang yang menegakkannya di dalam dirinya. Bahagia dan sa'adah hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan hakiki hanya diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban, kuat menahan penderitaan dan kesusahan. Kesabaran dan ketahanan berjuang hanya akan diberikan kepada mukmin yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hiduplah dengan keyakinan dan perjuangan. Karena makna dan manfaat kehidupan terletak pada keyakinan dan perjuangan. Belajarlah menfanakan diri bagi mencapai kepetingan cita dan agama.

Ini adalah perutusanku kepada saudara-saudaraku para
mujahidin di kalangan Ikhwan al-Muslimin yang meyakini kemuliaan Dakwah mereka, meyakini kemurnian Fikrah mereka, dan sungguh-sungguh bertekad untuk bersamanya dan mati dalam memperjuangkannya. Hanya kepada saudara-saudaraku inilah untaian kata yang ringkas ini kupersembahkan. Ini bukan sekedar pengajaran-pengajaran yang fasih dihafalkan di lidah, akan tetapi merupakan arahan-arahan yang mesti ditunaikan. Oleh kerana itu wahai saudara-saudaraku yang tulus, marilah kita segara ke arah “bekerja”.

Allah SWT berfirman,
“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kalian, maka sesungguhnya Allah, Rasul-Nya serta oleh orang-orang mukmin akan melihat segala amalanmu itu, dan kalian kelak akan dikembalikan kepada (Tuhan) Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersenbunyi dan yang nyata, kemudian akan diterangkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.” (
al-Taubah: 105).

“Sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain,kerana jalan-jalan itu akan menyelewengkan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kalian supaya kalian bertakwa”. (
al-An'am: 153).

No comments:

Post a Comment